กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมMy Office (สำหรับสถานศึกษา)

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมMy Office (สำหรับสถานศึกษา)

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมMy Office (สำหรับสถานศึกษา)

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ประธานการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมMy Office  ของโรงรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขยายผลการอบรมการใช้โปรแกรมMy Office ให้กับคุณครูได้รับทราบ และได้ลงมือปฏิบัติและใช้งานผ่านระบบMy Office สถานศึกษา เขียนโดย ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน 301 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-08-12 06:26:12