กิจกรรมตลาดนัดอาชีพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
กิจกรรมตลาดนัดอาชีพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
กิจกรรมตลาดนัดอาชีพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้่การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
เขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 140 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-08-11 21:53:27