กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2560 นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พร้อมคณะครู และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมกับโครงการส่งเสริมเยาวชนไทย "ต้านภัยยาเสพติด" จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับวัดใหม่เจริญผล โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 4 โรงเรียน รุ่นละโรงเรียน โดยโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นรุ่นที่ 1 อบรมในระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2560 เป็นเวลา 2 คืน 3 วัน ณ วัดใหม่เจริญผล อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรีเขียนโดย ฆเนศจ์ นามสุวรรณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 356 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-08-11 14:32:26