อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำโครงงาน STEM EDUCATION

อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำโครงงาน STEM EDUCATION

อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำโครงงาน STEM EDUCATION

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำโครงงาน STEM EDUCATION สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เขียนโดย จารุณี อนันตริยกุล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 351 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-08-09 14:53:28