โครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ( STOP TEEN MOM )

โครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ( STOP TEEN MOM )

โครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ( STOP TEEN MOM )

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ร่วมกับโรงพยาบาลราชบุรี จัดทำกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ( STOP TEEN MOM )  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๓ รุ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เมื่อ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เขียนโดย จารุณี อนันตริยกุล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 374 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-08-09 14:51:46