โครงการการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม AFS Intercultural Programs Thailand

โครงการการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม AFS Intercultural Programs Thailand

โครงการการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม AFS Intercultural Programs Thailand

โครงการการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม AFS Intercultural Programs Thailand นำนักเรียนต่างชาติมาศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วันที่ ๒๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เขียนโดย จารุณี อนันตริยกุล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 357 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-08-09 14:50:19