การอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

การอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

การอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

การอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ครูและบุคลากรสหวิทยาเขต ราชบุรี เขต ๒ วันที่ ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เขียนโดย จารุณี อนันตริยกุล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 325 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-08-09 14:40:01