โครงการอบรม ครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ โรงเรียนคาร์บอนต่ำ

โครงการอบรม ครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ โรงเรียนคาร์บอนต่ำ

โครงการอบรม ครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ โรงเรียนคาร์บอนต่ำ

งานโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้จัดโครงการอบรม ครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ โรงเรียนคาร์บอนต่ำ โดยมีผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารมาเป็นพิธีเปิดโครงการและมอบของที่ระลึก เมื่อ วันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เขียนโดย จารุณี อนันตริยกุล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 389 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-08-09 14:37:50