กิจกรรม หน้าบ้าน น่ามอง เฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรม หน้าบ้าน น่ามอง เฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรม หน้าบ้าน น่ามอง เฉลิมพระเกียรติ

 

 

 

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรม หน้าบ้าน น่ามอง กับ อ.ห้วยกระเจาและหน่วยงานต่างๆ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอำเภอห้วยเจา เป็นประธานในพิธี
เขียนโดย นายยศวัฒน์ ทับทิม โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 437 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-08-08 16:57:40