กิจกรรม ออกกำลังกายทุกวันพุธตามนโยบายของรัฐบาล

กิจกรรม ออกกำลังกายทุกวันพุธตามนโยบายของรัฐบาล

กิจกรรม ออกกำลังกายทุกวันพุธตามนโยบายของรัฐบาล

กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ของครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ตามนโยบายของรัฐบาล

โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายธีราสิทธิ์  เปี่ยมธนาธิป เป็นผู้นำออกกำลังกาย

 

 

 

 เขียนโดย นายยศวัฒน์ ทับทิม โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 262 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-08-08 16:46:53