ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครู-อาจารย์

ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครู-อาจารย์

ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครู-อาจารย์

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 (ที่ผ่านมา)  เวลา 18. 00 น. นายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐ จัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครู-อาจารย์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับเกียรติจากคุณวิชัย เจริญสิน นายกสมาคมฯ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้ ฯ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อรายงานคณะกรรมการสมาคมฯ ให้ทราบถึงการทำงานของโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้
          1. รายงานจำนวนครูและนักเรียนในปีการศึกษาปัจจุบัน
          2. ผลคะแนน O-NET ของโรงเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
          3. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้ลำดับที่ 8 ของจังหวัดราชบุรีและได้ลำดับที่13 ของ สพม.8 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ลำดับที่ 7 ของจังหวัดราชบุรีและได้ลำดับที่ 11 ของ สพม.8
          4. ยอดเงินของสมาคม ฯ
          5. ขออนุมัติให้สมาคม ฯ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการทอดผ้าป่าในวันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560
เขียนโดย นายเสรี โพธิ์นิล โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 693 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-08-07 22:00:53