กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทย

ในวันที่ ๒ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต   ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้  และได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาไทย
เขียนโดย Sunisa Plaisri โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน 153 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-08-03 19:35:55