รับมอบแหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยา

รับมอบแหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยา

รับมอบแหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยา

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 นายมงคล ชื่นชม ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ได้รับมอบแหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยา จาก สำนักทรัพยากรแร่ กรมทรัพยากรธรณี เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าทางด้านธรณีสำหรับนักเรียน คุณครู และบุคลากรที่มีความสนใจ
เขียนโดย โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เปิดอ่าน 501 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-05 11:20:50