โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำบลท่าล้อ จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนและเยาวชนภายในเทศบาลตำบลท่าล้อ โดยมีประชาชนในตำบลท่าล้อ และ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เข้าร่วมอบรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ 4 สิงหาคม 2558
เขียนโดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน 632 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-04 14:50:49