ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมได้จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560เขียนโดย จิรภา ศรีนวล โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เปิดอ่าน 1,181 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-07-21 10:08:47