งาน " พืชผักผลไม้และของดีบางแพ ประจำปี ๒๕๖๐ "

งาน " พืชผักผลไม้และของดีบางแพ ประจำปี ๒๕๖๐ "

งาน

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา นำทีมโดย ผอ.พรรษกฤช เกตุรัตน์ ทำการแสดง พิธีเปิดงาน " พืชผักผลไม้และของดีบางแพ " ณ ลานตลาดนัดไปรษณีย์ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เขียนโดย Bangpae โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน 335 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-07-20 10:32:48