กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

         เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น  เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยและการแสดงออกด้านภาษาไทยอย่างสร้างสรรค โดยจัดกิจกรมต่างๆ อาทิ การประกวดคัดลายมือ วาดภาพระบายสีตัวละครในวรรณคดี อ่านทำนองเสนาะ การแต่งการเรียนแบบตัวละครวรรณคดี เป็นต้น ทั้งนี้ ได้เชิญโรงเรียนตลาดสำรอง โรงเรียนบ้านรางสะเดา และโรงเรียนวัดลำสำรอง ร่วมชมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างเขียนโดย โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ เปิดอ่าน 1,432 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-04 12:00:13