กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย

ท่านผู้อำนวยการสุรินทร์  สำลี พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ร่วมใจจัดกิจกรรมลูกเสือประกอบกิจกรรมการเดินสวนสนาม  เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง  ทางโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ได้กำหนดจัดกิจกรรมเดินสวนสนามในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๑๐ น. ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์

 เขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 396 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-07-17 14:33:15