กิจกรรม โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

กิจกรรม โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

กิจกรรม โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.40 น. นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป ผอ.โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันทำกิจกรรม ปลูกต้นไม้ในโรงเรียนเขียนโดย นายยศวัฒน์ ทับทิม โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 458 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-07-14 18:02:52