บันทึกเทปโทรทัศน์รำถวายพระพร ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 กรุงเทพมหานคร

บันทึกเทปโทรทัศน์รำถวายพระพร ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 กรุงเทพมหานคร

บันทึกเทปโทรทัศน์รำถวายพระพร ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 กรุงเทพมหานคร

   12 กรกฎาคม 2560 นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี มอบหมายให้นางเรียงสา ทองสมนึก ตำแหน่งครู คศ.3 ,นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ ตำแหน่งครู คศ.1 ,นางสาวอรุณกมล อุบลแย้ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เข้าร่วมการบันทึกเทปรำถวายพระพร ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 กรุงเทพมหานคร โดยมีรายนามนักแสดง ดังนี้ 

          ๑.เด็กหญิงอภิชญาภา       งอกโพธิ์            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑๒  

          ๒. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   ศรีสุข                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๖

          ๓. เด็กหญิงนิลเนตร         น้อยมี                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑

          ๔. นางสาวอภิษฎา           เดชศุภกรกุล      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๗

          ๕. เด็กหญิงอภิชญา         สามพันพ่วง        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓  

          ๖. เด็กหญิงสุธิตา             เพ็ชรนิล             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒    
เขียนโดย นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 1,873 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-07-13 10:58:16