พิธีหล่อเทียนพรรษา

พิธีหล่อเทียนพรรษา

พิธีหล่อเทียนพรรษา

 
           นางสาวลัดดา  เพียรประสพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558   ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
          กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เป็นกิจกรรมที่กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี 
เพื่อเป็นการสึบทอดศิลปะวัฒนธรรมทางศาสนาอันดีงามของประเทศไทย เขียนโดย โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ เปิดอ่าน 1,283 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-04 11:36:49