แห่เทียนพรรษา ๒๕๖๐

แห่เทียนพรรษา ๒๕๖๐

แห่เทียนพรรษา ๒๕๖๐

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา โรงเรียนแคทรายวิทยาร่วมกับ อบต.คูบัวเขียนโดย เอกลักษณ์ เขียนบัณฑิตย์ โรงเรียนแคทรายวิทยา เปิดอ่าน 1,137 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-07-11 13:00:43