กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

7 กรกฎาคม 2560  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โดยนายภูริวรรฒก์  แยมสุคนธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจนำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  นำเทียนพรรษาไปถวายวัด จำนวน 10 วัด ดังนี้  
1.วัดปราสาทสิทธิ์ เวลา 09.00-10.30 นำคณะครูและนักเรียนถวายเทียนพรรษา ณ วัดปราสาทสิทธิ์
2.วัดปทุมทองรัตนาราม นำถวายเทียนพรรษาโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3.วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร นำถวายเทียนพรรษาโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4.วัดธรรมโชติ นำถวายเทียนพรรษาโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
5.วัดหลักหกรัตนาราม นำถวายเทียนพรรษาโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
6.วัดฟุ้งประชาธรรมาราม (ดอนราว) นำถวายเทียนพรรษาโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
7.วัดเวฬุวนาราม (แซ่ไห) นำถวายเทียนพรรษาโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
8.วัดโรงเข้  นำถวายเทียนพรรษาโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
9.วัดบัวงาม พระอารามหลวง นำถวายเทียนพรรษาโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10.วัดบ้านกุ่ม  อ.บางแพ จ.ราชบุรี นำถวายเทียนพรรษาโดยคณะผู้บริหาร
เขียนโดย นายเสรี โพธิ์นิล โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 676 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-07-08 14:11:04