กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 ก.ค. 2558

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 ก.ค. 2558

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 ก.ค. 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกับคณะครู บุคลากรและนักเรียนจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ "เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จเจ้าฟ้าในดวงใจ ภาษาไทยภาษาชาติ" เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
เขียนโดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน 1,651 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-03 16:45:40