อบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

อบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

อบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)

“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”

ณ ห้องประชุมไผ่-เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) โดยวิทยากรจากคณะครูแกนนำโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงที่ผ่านการอบรมมาแล้ว เป็นวิทยากรดำเนินการอบรมในครั้งนี้ เพื่อขยายผลต่อคณะครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ณ ห้องประชุมไผ่-เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 
เขียนโดย บรรหาร เชื้อทอง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 513 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-07-07 12:39:30