๒๙ กรกฎา วันภาษาไทยแห่งชาติ

๒๙ กรกฎา วันภาษาไทยแห่งชาติ

๒๙ กรกฎา วันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยและการแสดงออกด้านภาษาไทยอย่างสร้างสรรค โดยจัดกิจกรมต่างๆ อาทิ การประกวดเขียนเรียงความ การเล่านิทาน การโต้คารมมัธยมศึกษา การร้องเพลงในวรรณคดี เป็นต้น ทั้งนี้ในงานได้มีการจัดนิทรรศการรู้รักษ์ภาษาไทย เทิดไท้องค์ราชัน ซุ้มกิจกรรมการละเล่นแบบไทย ซุ้มเกมภาษาไทย และการแสดงต่างๆ บนเวที เช่น การแสดงฉ่อย การขับร้องเพลง การอ่านบทกวี และการแสดงละครเวทีสีสันวรรณคดี ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก
เขียนโดย โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เปิดอ่าน 1,403 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-03 14:19:37