กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560

กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560

กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560” ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา  เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงโทษ พิษ ภัย และผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ และมีการลงคำปฎิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา 
เขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 533 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-07-05 11:28:53