กิจกรรมปรับปรุงสนามหญ้า

กิจกรรมปรับปรุงสนามหญ้า

กิจกรรมปรับปรุงสนามหญ้า

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558  นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ได้เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ร่วมมือกันปลูกหญ้าในสนามของโรงเรียน เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 1,050 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-03 13:08:50