กิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง"

กิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง"

กิจกรรม

เมื่อวันที่ ๓๐  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "ฟันสะอาด  เหงือกแข็งแรง" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑เขียนโดย Sunisa Plaisri โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน 215 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-07-04 14:57:44