อบรมเชิงปฏิบัติ "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" PLC

อบรมเชิงปฏิบัติ "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" PLC

อบรมเชิงปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำคณะครูทุกท่านเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" PLC (Professional Learning Community) โดยได้รับความรู้จากท่านวิทยากร คุณครูอาคม สมพามา ตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ จากโรงเรียนสายธรรมจันทร์ จ.ราชบุรี เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ซึ้งได้รับเกียรติจาก ผอ.กรรณิกา  ไผทฉันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา เป็นประธานการประชุม ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
เขียนโดย ฆเนศจ์ นามสุวรรณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 751 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-07-02 16:42:28