การอบรมความรู้ทางกฎหมายแนะแนวการเข้าสู่อาชีพนักกฎหมาย

การอบรมความรู้ทางกฎหมายแนะแนวการเข้าสู่อาชีพนักกฎหมาย

การอบรมความรู้ทางกฎหมายแนะแนวการเข้าสู่อาชีพนักกฎหมาย

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี นำโดยนายพรหมมาศ  อุกะโชติ รองอัยการจังหวัดกาญจนบุรี สคชจ.กาญจนบุรี ได้จัดโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายแพ่ง อาญา พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และแนะแนวการเข้าสู่อาชีพนักกฎหมายให้แก่นักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม โดยมีนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานในการเปิดการอบรม มีนายชัยทวิช  ภคาพัลย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมจำนวนทั้งสิ้น 355 คน
เขียนโดย ฆเนศจ์ นามสุวรรณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 716 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-07-02 16:36:04