กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีรองผู้อำนวยการชวภณ  รวมทรัพย์ เป็นประธาน มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดต่างๆ และมีกิจกรรมโต้วาที เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ลานขวัญบัวโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์เขียนโดย จารุณี อนันตริยกุล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 305 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-07-01 19:23:40