กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ทำดีเพื่อพ่อ

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ทำดีเพื่อพ่อ

 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ทำดีเพื่อพ่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมกับ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์  รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ทำดีเพื่อพ่อ โดยมี นายสมชาย รองเหลือง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ลานขวัญบัว โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เขียนโดย จารุณี อนันตริยกุล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 332 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-07-01 19:21:05