แต่งตั้งผู้ตรวจการผู้บำเพ็ญประโยชน์

แต่งตั้งผู้ตรวจการผู้บำเพ็ญประโยชน์

แต่งตั้งผู้ตรวจการผู้บำเพ็ญประโยชน์

สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งผู้ตรวจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ ดังนี้ นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ นางพัชรี จิรจีรังชัย ดำรงตำแหน่ง รองผู้ตรวจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ นายปรีชา ใคร่ครวญ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ตรวจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ นางทิพวรรณ วรรณา ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ตรวจการผู้บำเพ็ญประโยชน์
เขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 864 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-30 16:35:57