พิธีไหว้ครูและประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการคณะสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีไหว้ครูและประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการคณะสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีไหว้ครูและประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการคณะสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จัดพิธีไหว้ครูและประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการคณะสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีผู้อำนวยการรัชชัยย์ ศรสุวรรณ เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ลานขวัญบัว
เขียนโดย จารุณี อนันตริยกุล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 422 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-30 15:13:53