พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม

พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม

พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี  เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 หรือพระมหาธีรราชเจ้า ทรงพระราชทานกิจการลูกเสือไทย และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสปีมหามงคล เสร็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี   นำโดยนายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี  ได้ร่วมกล่าวคำปฏิญาณและสวนสนาม พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีเขียนโดย ฆเนศจ์ นามสุวรรณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 768 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-30 11:01:58