ร่วมแสดงความยินดีกับเหรียญทอง เยาวชนชายทีมโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

ร่วมแสดงความยินดีกับเหรียญทอง เยาวชนชายทีมโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

ร่วมแสดงความยินดีกับเหรียญทอง เยาวชนชายทีมโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

เหรียญทอง เยาวชนชายทีมโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

การแข่งขันกาบัดดี้ เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ถ้วยพระราชทาน 

"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2558 

ณ บริเวณลานสวนตุง จังหวัดเชียงราย 

รางวัลผู้เล่นดีเด่นประเภทเยาวชนชาย นายสิทธิพล ลิ้มสำราญ

รางวัลผู้ฝึกซ้อมดีเด่น นายนพรัตน์ นิลเพ็ชร
เขียนโดย โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 635 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-01 23:32:08