รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทยวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่

รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทยวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่

รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทยวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่

รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทยวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่"เพลงโหมโรงไอยเรศ"ระดับมัธยมศึกษาเขตจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม เพชรบุรี..ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ฝึกซ้อมโดยคุณครูสุดา พืชนะ
เขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 653 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-29 11:51:02