โครงการสร้างจิตนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ ๖/๒๕๖๐

โครงการสร้างจิตนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ ๖/๒๕๖๐

โครงการสร้างจิตนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ ๖/๒๕๖๐

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยหน่อยตำรวจสันติบาลจังหวัดกาญจนบุรี กองกำกับการ ๔ กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑
เขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 470 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-28 11:48:56