วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เปิดงานและอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ

ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด

โดยมีกรอบแนวคิด เพื่อให้เยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน ทำความดี ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำแนวทาง “ศาสตร์พระราชา” เพื่อนำมาแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยพ้นภัยจากยาเสพติด และร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีกิจกรรมดังนี้

1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทำป้ายรณรงค์เกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด งดสูบบุหรี่ งดดื่มแอลกอฮอล์ และร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

2 ประกวดจัดบอร์ดการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักเรียนทุกชั้นเรียนทำป้ายการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและคณะกรรมห้องเรียนสีขาวในห้องเรียน

3 วาดภาพระบายสีเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด

4 การแต่งคำขวัญการต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ทางโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจะจัดขึ้นทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับการรณรงค์และร่วมแก้ปัฐหายาเสพติดร่วมกับชุมชน
เขียนโดย นายเสรี โพธิ์นิล โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 726 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-27 13:03:04