พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการประทีป  จำปาศรี  ได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่นักเรียน ที่ชนะการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ ๒๕๖๐
เขียนโดย นางสาวธนัญญา เอมบำรุง โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 487 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-26 21:05:13