กิจกรรมรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุ​นายน

กิจกรรมรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุ​นายน

กิจกรรมรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุ​นายน

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักงาน ป.ป.ส. จึงกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุ​นายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก  โดยร่วมสวมเสื้อสีขาว ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 ทางโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม นำโดยนายทำนุ 
วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน(ประธานในพิธี) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่กีฬาอำเภอ เจ้าหน้าที่เทศบาล อาสามูลนิธิ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 โดยมีนายสมชาย เขียนเสมอ หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ประธานในพิธีได้อ่านสารรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและนำกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณตอตานยาเสพติด ต่อจากนั้นนายสรายุทธ เขียนเจริญ ผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโรงเรียน นำกล่าวปฏิญาณตนตอตานยาเสพติด หลังเสร็จพิธี นักเรียน ลูกเสือ นักศึกษาวิชาทหาร หน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมเดินขบวนรณรงค์ยาเสพติดตามสถานที่ต่างๆในชุมชนเขียนโดย ฆเนศจ์ นามสุวรรณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 1,041 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-26 12:25:39