โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศัพยภาพนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศัพยภาพนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศัพยภาพนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศัพยภาพนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ยังโทน เฮล์ธปาร์ค รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางกิตธิรา กอสุนทร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารเป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมจะมีตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องละ จำนวน ๒ คน ทุกระดับชั้น เข้าร่วมอบรม จำนวน ๖๐ คน ครู ๖ คน เพื่อเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมต่อไปเขียนโดย ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน 331 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-24 20:08:47