"กิจกรรมสดุดีสุนทรภู่ร่วมเชิดชูภาษาไทย" วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558

"กิจกรรมสดุดีสุนทรภู่ร่วมเชิดชูภาษาไทย" วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาได้จัด "กิจกรรมสดุดีสุนทรภู่ร่วมเชิดชูภาษาไทย" วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558
 ในวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ หอประชุมโรงอาหาร 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยอันเป็นภาษาประจำชาติ เขียนโดย โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน 607 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-31 02:13:48