กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ-จีน Coordinating English & Chinese in Adventure Camp 2017

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ-จีน Coordinating English & Chinese in Adventure Camp 2017

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ-จีน Coordinating English & Chinese in Adventure Camp 2017

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ-จีน Coordinating English & Chinese in Adventure Camp 2017  ณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนในสายการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน ได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาทั้ง 4 ทักษะ และใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ผลการจัดกิจกรรมทำให้นักเรียนมีทัศนะคติต่อวิชาภาษาอังกฤษและจีนที่ดีขึ้น นักเรียนได้รับความสนุกสนานและได้รับความรู้อย่างเต็มที่
เขียนโดย ฆเนศจ์ นามสุวรรณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 505 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-23 10:30:33