โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมแห่เทียน ถวายเทียน และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมแห่เทียน ถวายเทียน และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมแห่เทียน ถวายเทียน และผ้าอาบน้ำฝน  เนื่องในวันเข้าพรรษา

นายเจริญ  พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาร่วมกับอบต.เขาสามสิบหาบ/ โรงเรียนบ้านเขาช่อง/โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ/โรงเรียนบ้านหนองหิน
พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมแห่เทียน ถวายเทียน และผ้าอาบน้ำฝน
 เนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ วัดเขาช่องพัฒนาราม/วัดเขาพระสิทธิญาณ/วัดเขากระอาง/วัดเขาสูงแจ่มฟ้า/วัดเขาสามสิบหาบและสำนักสงฆ์สุทธิปัญญาเขียนโดย โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน 818 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-31 01:53:46