โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระภิกษุสำหรับนำไปใช้สอยในช่วงจำนำพรรษา 
ตามประเพณีในพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธปฏิบัติกันสืบต่อกันมานาน 
โดยมี นายเจริญ  พรหมมา ผู้อำนวยการสถานศึกษา มาเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน 
มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เขียนโดย โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน 517 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-31 01:36:18