การแสดง "รำอวยพรนางใน" ในงานอัญเชิญพระพุทธธรรมจักรองค์ที่ 76

การแสดง "รำอวยพรนางใน" ในงานอัญเชิญพระพุทธธรรมจักรองค์ที่ 76

การแสดง

18 มิถุนายน 2560 ครูจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ ครูนาฏศิลป์ และครูอรุณกมล อุบลแย้ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์เข้าร่วมการแสดง "รำอวยพรนางใน" ในงานอัญเชิญพระพุทธธรรมจักรองค์ที่ 76 มาประดิษฐานที่วัดใหญ่โพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
เขียนโดย น.ส.พิชามญชุ์ สุขสว่าง โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 623 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-21 12:14:54