การอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร

การอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร

การอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร

การอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร โดยโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม "สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์" ระหว่างวันที่ 3-4 และ 10 พฤษภาคม 2560
เขียนโดย นายนพดล สายเทียน โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม เปิดอ่าน 1,261 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-19 08:59:58