โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลก

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลก

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลก

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐น. คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมสังเกตการปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลก ซึ่งโคจรใกล้โลกที่สุดในรอบปี ปรากฏชัดเจนสีเหลืองสว่างสุกใส โดยมีนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในชุมชนตำบลพระแท่นเข้าชมปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก 



เขียนโดย ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน 266 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-15 21:20:39